Lpkp blogi

Käsittelyssä väriprofiilit

Laila Arvola

Väriprofiilit saattavat olla aivan uusi asia, kun ensimmäisen kerran asioit painotalon kanssa. Silloin tuskin tietää edes mistä voi määrittää tiedostossa käytettävän profiilin. Väriprofiilit ovat kuitenkin painotyön oleellinen elementti ja on siis hyvä tietää edes mitä käsitteellä tarkoitetaan.

RGB ja CMYK

RGB (Red, Green, Blue) on additatiivinen eli lisäävä värijärjestelmä. Värejä sekoittamalla valoisuus siis lisääntyy. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) on taas subtraktiivinen eli vähentävä värijärjestelmä. Värejä sekoittamalla valoisuus vähenee. RGB-värijärjestelmää käytetään näytöissä ja televisioissa. Painoon toimitettavien tiedostojen pääsääntöisesti suositellaan olevan CMYK-väreissä. Valokuvia muokatessasi pidä ne RGB-muodossa ja muunna vasta painoon toimitettaessa CMYK-väriavaruuteen.

Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, niin ohjelmasta on valittava oikea CMYK- ja RGB-väriprofiili. Suosittelemme käyttämään RGB-väreille Adobe RGB ja CMYK-väreille Coated Fogra 39 -profiileja. Myös kameran asetuksista on hyvä valita Adobe RGB, jos valokuvia on tarkoitus tulostaa. Kamerassa saattaa olla oletuksena sRGB, jota useimmat näytöt ja televisiot tukevat. Adobe RGB:tä suositellaan käytettävän siksi, koska värisävyjen kirjo on laajempi kuin sRGB:n. Adobe RGB:n väriavaruus on itse asiassa laajempi kuin CMYK-värien. Kuvia on hyvä käsitellä Adobe RGB -väreissä, koska aina voi mennä suppeampaan väriskaalaan, muttei suppeasta laajempaan.

Markkinoilla on useita eri ohjelmia graafiseen työskentelyyn, eikä kaikista välttämättä löydy asetuksia väriprofiilin määrittämiseen. Tällöin tiedostossa mitä ilmeisemmin on käytössä RGB-värit (sRGB). Painoon voi toki toimittaa tiedostoja ”väärällä” väriprofiililla. Värit eivät vain välttämättä toistu niin, kuin niiden pitäisi.

Miksi kuva muuttui silti painossa?

Vaikka väriprofiilit olisi määritelty oikein, silti kuva saattaa tulla erinäköisenä ulos painokoneesta kuin se on näytöllä näyttänyt. Näyttö pitäisi kalibroida, jotta se toistaisi värit mahdollisimman oikein. Netistä löytyy ohjeita silmämääräiseen kalibroimiseen, mutta oikealla kalibrointilaitteella päästään parempaan lopputulokseen.

Tosiasia kuitenkin on, ettei mikä tahansa näyttö ole paras vaihtoehto graafiseen työskentelyyn. Vaikka näytön kalibroisi, niin sen tekniset ominaisuudet eivät välttämättä riitä toistamaan värejä oikein. Kaikki näytöt eivät tue Adobe RGB -värejä eivätkä edes 100 % sRGB värejä. Kannattaa siis perehtyä näyttöjen teknisiin ominaisuuksiin, jos suunnittelee uuden näytön hankkimista graafiseen työskentelyyn.

Lopuksi

Näytön kalibroiminen ja oikeiden väriprofiilien määrittäminen eivät ole välttämättömiä yhden painotyö kohdalla, mutta tekee työskentelystä toisaalta mielekkäämpää ja ennen kaikkea varmempaa lopputuloksen kannalta. On kuitenkin turha alkaa yhtä työtä varten panostamaan hankkimalla uusia laitteita. Silmämääräinen näytön kalibrointi riittää hyvin. Jos vielä saa määritettyä oikean väriprofiilin, niin sillä pitäisi onnistua kohtuullisesti satunnainen painotyön suunnittelu.

Back to top