Lpkp blogi

Ajan, rahan ja hermojen säästäminen painotyön suunnittelussa

Laila Arvola

Painotyön suunnittelussa on tärkeää alusta asti suunnitella työ 1:1 koossa. Eli jos lopullisen tuotteen on tarkoitus olla kooltaan 50×70 cm, niin luodaan tismalleen sen kokoinen dokumentti. Valmiin työn muuttaminen suuremmaksi tai pienemmäksi ei aina ole niin yksinkertaista kuin se ehkä saattaisi tuntua. Pelkkien kuvatiedostojen kohdalla koon muuttaminen voi olla vielä mahdollista, jos kuvatiedoston laatu sen kestää. Painotyön fyysisellä koolla voi myös vaikuttaa painokustannuksiin, josta lisää viimeisessä kappaleessa.

Skaalaaminen koosta toiseen ei ole aina hyvä idea

Skaalaaminen pienemmäksi tai suuremmaksi voi vaikuttaa hyvältä idealta, mutta käytännössä se ei ole aina niin yksinkertaista. Kuvien kohdalla tässä ei aina ole ongelmaa, jos kuvan resoluutio on riittävä koon muuntamiseen. Taitettu kirja tai esite on aivan eri asia, koska niissä oleva teksti skaalautuu samalla ja varsinkin pienennettäessä teksti voi mennä vaikealukuiseksi.

Päädyttäessä muuttamaan valmiin työn kokoa on siis hyvä muokata dokumenttia enemmän kuin pelkästään skaalaamalla sitä. Sivukoon pienentyessä kaikki teksti ei välttämättä mahdu aiempaan sivumäärään ja koon suurentuessa taas sivuja vähenee tai sivuille jää enemmän tyhjää tilaa. Turhaa lisätyötä välttääkseen on siis tärkeää tehdä painotyö oikeaan kokoon alusta alkaen.

Jos sivun todellisen koon hahmottaminen tietokoneen näytöltä on vaikeaa, niin paperista voi leikata mallikappaleen. Myös työn tulostaminen omalla tulostimella ennen painoon toimittamista kertoo onko esimerkiksi tekstin pistekoko sopivan kokoinen.

Resoluution merkitys

Pelkkien kuvatuotteiden kuten julisteiden kohdalla koon muuttaminen on ongelmattomampaa, jos vain kuvan resoluutio ja mittasuhteet sen sallii. Tietokoneen näytöllä tai puhelimessa kuva voi näyttää hyvältä, koska näytön resoluutio on yleensä 72 tai 96 pikseliä. Näin alhaisen resoluution kuva ei välttämättä ole riittävän hyvä laadukkaaseen painojälkeen, varsinkin jos kuvaa pitää suurentaa. Riittävä resoluutio on vähintään 300 dpi (dpi= dots per inch). Joskus myös alhaisempi resoluutio riittää, esimerkiksi kaukaa katsottavat kuvat eivät vaadi suurta resoluutiota. Alkuperäisen kuvan on hyvä olla kuitenkin korkearesoluutioinen, jotta sitä pystytään suurentamaan ilman kuvan laadun valtavaa heikkenemistä. Kun muokkaat kuvia, on hyvä säilyttää alkuperäinen versio tallessa. Näin voi aina palata alkutilanteeseen, jos jokin menee muokatessa pieleen.

Syy siis siihen, miksi joskus näytöllä ”ihan hieno kuva” onkin tullut painettuna ”pikselimössöisenä” ulos, on ollut kuvan alhaisessa resoluutiossa. Joten kuvien laatuun kannattaa kiinnittää huomiota ja varmistaa vielä painosta ovatko kuvat painokelpoisia.

Onko dokumentin fyysisellä koolla väliä?

Turvallisia kokoja ovat standarikoot kuten A6 (105×148 mm), A5 (148×210 mm) tai A4 (210×297 mm). Painossamme käytetään pääasiassa SRA3 (320×450 mm) kokoisia arkkeja. Standardikoot (A-/B-sarja) käyttävät SRA3-arkin pinta-alan melko hyvin hyödykseen. Erikoisemman kokoisia painatteita suunnitellessa on hyvä miettiä paperin taloudellista ja paperijätteen minimoivaa kokoratkaisua. Asiakas kuitenkin aina maksaa työhön menevän arkkimäärän mukaan eli A5 kokoinen flyer on halvempi painokustannuksiltaan kuin esimerkiksi 160×250 mm flyer. Painosta voi aina kysyä neuvoa, jos askarruttaa mikä koko käyttäisi paperin mahdollisimman tehokkaasti hyväkseen.
Kunnollinen alkutyö helpottaa sujuvuutta

Kun suunnittelun alussa näkee vaivaa miettiä sopivan koon painotyölle ja tekee painotyötiedoston vielä oikean kokoiseksi, säästää aikaa, rahaa ja toivon mukaan myös hermojaan. Toki ensimmäistä kertaa painotyötä suunnitellessa hermot voivat olla koetuksella kaikkea tätä miettiessä.

Back to top